مدرس مشاوره ایمنی آتش نشانی جعفر صابونیها

مدرس مشاوره دوره ها و کلاسهای ایمنی آتش نشانی مدرس سازمان آتش نشانی 09194782491

مدرس مشاوره ایمنی آتش نشانی جعفر صابونیها

مدرس مشاوره دوره ها و کلاسهای ایمنی آتش نشانی مدرس سازمان آتش نشانی 09194782491

۵۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

اخذ تاییدیه آتش نشانی فعال شدن اسپرینکلر

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی فعال شدن اسپرینکلر

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی اسپرینکلر برای سقف های فرو رفته

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی اسپرینکلر برای سقف های فرو رفته

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی لوله های اصلی اسپرینکلر

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی لوله های اصلی اسپرینکلر

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی اسپرینکلر استاندارد

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی اسپرینکلر استاندارد

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی نصب دتکتور در پاگرد

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی نصب دتکتور در پاگرد

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

تاییدیه آتش نشانی موارد استفاده از پرشرسوییچ

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | سه شنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تاییدیه آتش نشانی موارد استفاده از پرشرسوییچ

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی مدار دتکتور

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی مدار دتکتور

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

کلیات سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

کلیات سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی دتکتور شعله ای

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

اخذ تاییدیه آتش نشانی دتکتور شعله ای

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی

اخذ تاییدیه آتش نشانی زون های اطفاءحریق

مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی | دوشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تاییدیه آتش نشانی زون های اطفاء حریق

  • مشاور و مدرس اجرا ایمنی آتش نشانی